PROFIL

Firma JIŘÍ NAVRÁTIL (R) sídlící v Praze byla založena roku 1990 v Moravská Třebové. V letech 1992 až 2001 bylo sídlo v Brně a tomu odpovídal i největší podíl klientů právě z této oblasti. Vzhledem k současnému zaměření není již fyzické působiště tak důležité a díky tomu se snažíme oslovit klienty z libovolného regionu, státu či kontinentu.
Při založení firmy bylo přirozenou volbou typ živnostenského podnikání a ponechání jména firmy "pouze" Jiří Navrátil oproti tehdejšímu trendu jmen soft-něco atpod., nebo» právě osobní přístup a korektní adresné vystupování vůči klientům bylo jedním z nosných prvků. Tato volba se osvědčila, a proto došlo v roce 1992 k registraci ochranných známek. Vývoj situace v podnikání v průběhu let také ukázala, že právě živnostníci jsou vedle akciových společností nejlepším garantem serioznosti.
Na počátku převažoval vývoj programového vybavení na zakázku později doplněný o dodávky hardware vč. PC sestavovaných z komponent. Následně byl do sortimentu zařazen krabicový software a značkový hardware. Postupně se hlavní aktivitou stala servisní činnost, kdy se dodávkou HW a SW začala komplexní péče o zákazníka.

Copyright © 2003, 2021 Jiří Navrátil®